İlknur
Prof. Dr. İlknur TUNÇ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Biyosensörler, Fotokatalizörler, Spektroskopi

 • Tel: +90-312-589-6000
 • Email: itunc@thk.edu.tr
 • Ofis: F153
Kısa Özgeçmiş
Cihan
Prof. Dr. Cihan KARATAŞ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Transport Phenomena, Lazer Destekli Malzeme İşlenmesi (Lazer Kesim, Lazer Kaynak, Lazer Kaplama, Lazer Isıl İşlem…), Selective Laser Sintering, Hızlı Prototipleme, Katı-Gaz Reaksiyon Kinetiği,  Kompozitler, Nükleer Yakıt ve Malzemeler…

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: ckaratas@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Hamit
Doç. Dr. Hamit TEKİN

Akademik Personel


İlgi alanları:
İleri Kompozit Malzemeleri, Kompozit Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri, Alışılmamış İmalat Usülleri, Konveksiyonel Makine Takımları, Metal İşleme Teorisi, Deney Tasarım Teknikleri

 • Tel: +90-312-589-6110
 • Email: htanabi@thk.edu.tr
 • Ofis: F177
Kısa Özgeçmiş
Erol
Dr. Öğr. Üyesi Erol GÜLTEKİN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yakıt Pilleri, Hibrit Araçlar, İçten Yanmalı Motorlar, Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yalın Üretim Sistemleri, Değer Analizi, Mekanizmalar

 • Tel: +90-312-589-6108
 • Email: egultekin@thk.edu.tr
 • Ofis: F176
Kısa Özgeçmiş
Suat
Doç. Dr. Suat DENGİZ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yüksek Enerji Parçacık Dinamiği, QFTs, QGR Modelleri, Holografik Bilgi Depolama, Klasik Mekanik Titreşimler, Temel Sistemlerin Termodinamiği, Gök Dinamiği, Mühendislik Dinamiği ve Statiği.

 • Tel: +90-312-589-6431
 • Email: sdengiz@thk.edu.tr
 • Ofis: İB 110
Kısa Özgeçmiş
Matin
Öğr. Gör. Matin GHAZIANI

Akademik Personel


İlgi alanları:
Mekatronik sistemleri, Kontrol, Robotik, İnsansız Kara Araçları, Otonom Navigasyon, Görüntü İşleme, Pnömatik ve Hidrolik sistemler

 • Tel: +90-312-589-6128
 • Email: mghaziani@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
İpek
Doç. Dr. İpek AYTAÇ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Isı geri kazanım sistemleri, Nano akışkanlar, Isı transferi, Isı borusu, Enerji verimliliği

 • Tel: +90-312-589-6115
 • Email: iaytac@thk.edu.tr
 • Ofis: F160A
Kısa Özgeçmiş
Murat
Doç. Dr. Murat DEMİRAL

Akademik Personel


İlgi alanları:
Gelişmiş malzemelerin (Kompozit, Titanyum alaşım) farklı yükler altında sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi, Kristal plastisite; Talaşlı imalat işleminin çok ölçekli modellenmesi, Ultrason destekli imalat, Kemik mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6112
 • Email: mdemiral@thk.edu.tr
 • Ofis: F145
Kısa Özgeçmiş
Bahar
Arş. Gör. Bahar SAYILIR

Akademik Personel


İlgi alanları:
Modern Kontrol Teorisi, Robotik, Hidrolik Sistemler

 • Tel: +90-312-589-6116
 • Email: bsayilir@thk.edu.tr
 • Ofis: F171
Kısa Özgeçmiş
Fatma Nur
Arş. Gör. Fatma Nur ŞEN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Kontrol Teorisi, Kontrol Dizaynı ve Optimizasyonu, Sistem Dinamiği, Araç Güvenliği, Çarpışma Güvenliği

 • Tel: +90-312-589-6058
 • Email: fnsen@thk.edu.tr
 • Ofis: F171
Kısa Özgeçmiş
Arif
Arif SOVUKPINAR

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: asovukpinar@thk.edu.tr
 • Ofis: İmalat Laboratuvarı
Ayça
Ayça SABUNCUOĞLU

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: amazlum@thk.edu.tr
 • Ofis: F154