Mühendislik Fakültesi Dekanı, Temel Bilimler Bölüm Başkanı,

Prof. Dr. İlknur TUNÇ


İlgi alanları:
Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Biyosensörler, Fotokatalizörler, Spektroskopi

 • Tel : +90-312-589-6000
 • Eposta: itunc@thk.edu.tr
 • ofis: F153
İlknur Image
Makine ve Uçak Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı, YAGEM Müdürü,

Dr. Öğr. Üyesi Hamit TEKİN


İlgi alanları:
İleri Kompozit Malzemeleri, Kompozit Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri, Alışılmamış İmalat Usülleri, Konveksiyonel Makine Takımları, Metal İşleme Teorisi, Deney Tasarım Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-6110
 • Eposta: htanabi@thk.edu.tr
 • ofis: F177
Hamit Image
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Erol GÜLTEKİN


İlgi alanları:
Yakıt Pilleri, Hibrit Araçlar, İçten Yanmalı Motorlar, Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yalın Üretim Sistemleri, Değer Analizi, Mekanizmalar

 • Tel : +90-312-589-6108
 • Eposta: egultekin@thk.edu.tr
 • ofis: F176
Erol Image
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü,

Doç. Dr. Suat DENGİZ


İlgi alanları:
Klasik ve Kuantum Kütleçekim, Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji ve Karadelikler, Hawking-Strominger-Perry holografik kuantumsal bilgi depolama

 • Tel : +90-312-589-6114
 • Eposta: sdengiz@thk.edu.tr
 • ofis: F142
Suat Image

Doç. Dr. Murat DEMİRAL


İlgi alanları:
Gelişmiş malzemelerin (Kompozit, Titanyum alaşım) farklı yükler altında sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi, Kristal plastisite; Talaşlı imalat işleminin çok ölçekli modellenmesi, Ultrason destekli imalat, Kemik mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6112
 • Eposta: mdemiral@thk.edu.tr
 • ofis: F145
Murat Image

Dr. Öğr. Üyesi İpek AYTAÇ


İlgi alanları:
Isı geri kazanım sistemleri, Nano akışkanlar, Isı transferi, Isı borusu, Enerji verimliliği

 • Tel : +90-312-589-6115
 • Eposta: iaytac@thk.edu.tr
 • ofis: F160A
İpek Image

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARAS


İlgi alanları:
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), İşlenebilirlik, Kesici Aletler, Sert Tornalama, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)

 • Tel : +90-312-589-6107
 • Eposta: mrafighi@thk.edu.tr
 • ofis: F173
Muhammed Image

Arş. Gör. Bahar SAYILIR


İlgi alanları:
Modern Kontrol Teorisi, Robotik, Hidrolik

 • Tel : +90-312-589-6116
 • Eposta: bsayilir@thk.edu.tr
 • ofis: F171
Bahar Image

Arş. Gör. Fatma Nur ŞEN


İlgi alanları:
Kontrol Teorisi, Kontrol Dizaynı ve Optimizasyonu, Sistem Dinamiği, Araç Güvenliği, Çarpışma Güvenliği

 • Tel : +90-312-589-6058
 • Eposta: fnsen@thk.edu.tr
 • ofis: F171
Fatma Nur Image