Öyle bir mühendislik düşünün ki müşteri taleplerini mühendislik problemi modeline dönüştürüp tasarlasın, analiz etsin, tasarımındaki tüm malzemeleri ileri malzeme bilgisi ile tedarik etsin, bu malzemeleri uygun imalat yöntemleriyle üretsin, ürettiğini yine kendi geliştirdiği yüksek hassasiyetli ölçüm aletleri ve cihazları ile kontrol edebilsin ve doğrulanmış ürünü yeni pazarlarla buluşturabilsin.

İşte bu süreçlerin tamamında geliştirici bir görev ve başrol üstlenen Makine Mühendisi, uygulama alanlarının çoğunda sorunları matematik, fizik, termodinamik, malzeme bilimi gibi mühendislik prensipleri ile çözer. Kimya bilimine ilgisi olanlar yanma, yakıt pili, bataryalar ve alternatif yakıtlar gibi gelecek için ihtiyaç duyulan ileri araştırma konularında kendilerini ve teknolojiyi geliştirebilirler. Fizik temelinde ise 560 tonluk bir uçağın pistle ilk temasında iniş takımında oluşabilecek gerilmeleri mukavemet açısından değerlendirirken ya da ileri üretim teknikleri ile geliştirilen nano ölçekli malzemeler ve kompozit malzemeler ile dayanımı daha yüksek, ancak daha hafif taşıt sistemleri elde ederken kendilerini bulabileceklerdir. Bir uzay mekiğinin 690000 km/saat hızla yolculuğunda gerekli enerji, malzeme ve kontrolünde olduğu gibi tüm hava, kara ve deniz taşıtlarının tasarımında etkin görev üstlenecek olan Makine Mühendislerinden olabilirsiniz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümümüze 2012-2013 öğretim yılında %100 İngilizce eğitim dili ile ilk öğrencilerimizi aldık ve 2016 yılı itibariyle de mezun vermeye başladık. İç ve dış paydaşlarımızla güncellediğimiz müfredatımızla Makine Mühendisliği Bölümümüzde Enerji, Otomotiv, İmalat, Makine, Medikal, İklimlendirme gibi sektörlerin dışında Havacılık ve Savunma Sanayi özelinde gerekli programlama, teori ve proje becerisini kazandırıyoruz.

1925 yılından itibaren uçak üretimi de dahil olmak üzere havacılık alanında faaliyet gösteren THK ve iştiraklerinin altyapısını da kullanarak öğrencilerimizin uygulama yönünü geliştirirken havacılık sektörüne ilgisi olan öğrencilerimiz için de teknik seçmeli dersler ile eğilimlerini yetkinleştiriyoruz. Savunma Sanayi firmaları ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin haftanın belirli günlerinde aday mühendis olarak doğrudan ilgili firmada iş deneyimi kazanmasını sağlıyor ve böylece öğrencilerimizin kariyer planlamasında önemli bir mihenk taşı oluşturuyoruz. Çift Anadal ve Yan Dal Programları ile bölümümüzün farklı disiplinler ile etkileşimini artırıyoruz. Bölümümüzde 40 iş günü staj zorunludur. Öğrenci değişim programlarıyla Avrupa üniversitelerinde öğretim deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Son sınıf bitirme projelerini disiplinler arası etkileşimde üniversite-sanayi işbirliği ve TÜBİTAK proje destekleri ile yaptırıp uluslararası konferans çalışmalarına dahil ederek bilimsel araştırma ve uygulama becerisi kazandırtıyoruz ve öğrendikleri yabancı dili aktif kullanmalarını teşvik ediyoruz. Uluslararası hakemli dergilerde bilimsel faaliyetleri ve endüstri deneyimleriyle ön plana çıkan dinamik akademik kadrosu ile bilgi üretmeye devam ediyoruz.

Makine Mühendisleri kamu ve özel iştiraklerde Ar-Ge Mühendisi, Üretim Mühendisi, Proses Mühendisi, Kalite Mühendisi, Satın Alma Mühendisi, Satış Mühendisi, Bakım Mühendisi, Uzman/Uzman Yardımcısı, Tasarımcı, Teknik Personel, İş Analisti, Proje Mühendisi, Makine Mühendisi gibi unvanlar ile ve akademik olarak üniversitelerde ise Araştırma Görevlisi unvanı ile iş bulabilmektedir. Bu bağlamda mezunlarımızda başta Savunma sanayi firmaları olmak üzere çeşitli sektörlerde ve üniversitelerde çalışmakta bir kısmı da lisansüstü eğitimlerine yurtiçi/yurtdışı programlarda devam etmektedirler.

Sizi de düşünen, çalışan, üreten, özgüvenli, çevreye ve insana saygılı THKÜ Makine Mühendisliği paydaşı olmaya davet ediyoruz.

Dr.Öğr. Üyesi Erol GÜLTEKİN

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı