Makine Mühendisliği Bölümü Tümleşik Eğitim Uygulaması için Zorunlu Tümleşik Eğitim Başvuru Formu (EK- 1) (Staj koordinatörü tarafından onaylanır)
Makine Mühendisliği Bölümü Tümleşik Eğitim Uygulaması için Zorunlu Tümleşik Eğitim Kabul Formu (EK- 2)
Zorunlu Tümleşik Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-3) (Staj Raporu ile birlikte staj sonunda kapalı zarfta onaylı ve mühürlü bir şekilde staj koordinatörüne teslim edilir)
Zorunlu Tümleşik Eğitim İş Yeri Değerlendirme Formu (EK-4) (Staj raporu ile teslim edilir)
Tümleşik Eğitim Uygulaması için Genel Sağlık Taahütnamesi Formu (EK-7/A)(Genel Sağlık Sigortası Olanlar İçin)
Tümleşik Eğitim Uygulaması için Genel Sağlık Taahütnamesi Formu (EK-7/B)(Genel Sağlık Sigortası Olmayanlar İçin)
İşsizlik Katkı Fonu
Örnek Staj Raporu
Staj Konuları ve Alanları
Staj Akış Tablosu