Preaload Image

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Kadro

Doç. Dr. Murat DEMIRAL – Bölüm Başkanı

Kısa Özgeçmiş: Dr. Demiral Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2005 yılında, Yüksek Lisans derecesini ise Münih Teknik Üniversitesi’nden 2007 yılında almıştır. 2012 yılında Doktora derecesini aldığı Loughborough Üniversitesi’nde, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başlamış akabinde ise buradaki çalışmalarını Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde devam ettirmiştir. Dr. Demiral Temmuz 2014 tarihi itibari ile Türk Hava Kurumu Üniversitesinde çalışmaktadır. Nisan 2016 itibari ile Doçent kadrosuna atanmıştır.
Dr. Demiral doktora çalışmaları sırasında İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nda, Finlandiya Tampere Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ve Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında çalışmış olduğu ISKO Engineers AG de BMW AG ve Audi AG gibi dünyaca bilinen araba üreticilerine ait projelerde simülasyon mühendisi olarak çalışmıştır.

İlgi Alanları:

Gelişmiş malzemelerin (Kompozit, Titanyum alaşım) farklı yükler altında sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi, Kristal plastisite; Talaşlı imalat işleminin çok ölçekli modellenmesi, Ultrason destekli imalat, Kemik mekaniği

Özgeçmiş

Eposta: mdemiral@thk.edu.tr
Tel: 00 90 312 589 6112
Ofis: 143

Dr. Öğr. Üyesi Hande Yavuz – Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Yavuz, 1984 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini TED Koleji’nde tamamlamıştır. 2008-2012 yıllarında Fransa Hükûmeti burslusu olarak Ecole Centrale Paris Zemin, Yapı ve Malzeme Mekaniği Bölümü’nden Malzeme Bilimleri alanında Yüksek Onur derecesiyle Doktor ünvanını almıştır. Doktora çalışmalarını EADS France (şu an Airbus Group) koordinatörlüğündeki ANR-08-MAPR-0025 projesi çerçevesinde École Normale Supérieure de Cachan PPSM CNRS UMR 8531, ECP CNRS UMR 8579, Supelec LGEP CNRS UMR 8507 ve ICM Paris-Est MCMC CNRS UMR 7182 gibi kurumlarda araştırmalar gerçekleştirerek tamamlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOREN burslusu olarak Yüksek Lisans derecesini Gazi Üniversitesi’nden 2007 yılında almış olup yine aynı üniversiteden 2005 yılında Kimya Mühendisliği alanında lisans derecesini almıştır. 2013 yılında A.B.D. Kansas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden havacılık sektörüne yönelik Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği sertifikalarını almıştır.
2007-2008 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri 901’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda hava araçlarına yönelik O, I ve D seviye bakım, onarım süreçlerinde Teknik Koordinasyon Mühendisi olarak çalışmıştır. 2012-2015 yıllarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yürüttüğü savunma projelerinde Teknik Danışman ve Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Dr. Yavuz, Aralık 2015 tarihi itibariyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Association de l’École Centrale Paris, Groupement des Centraliens de l’Aéronautique et de l’Espace, Centraliens de l’Automobile, International Plasma Chemistry Society ve GDR-GNT Groupement de Recherche: Graphene-Nanotubes üyesidir. Journal of Applied Polymer Science (Print ISSN: 0021-8995) bilimsel dergisinde hakemlik yapmaktadır.

İlgi alanları: Kompozit Yapılar, Deneysel ve Hesaplamalı Mekanik, Proses Modelleme, Hasar, Plazma Yüzey İşlemleri, Nümerik/İstatistiksel Analiz

Telefon: 0312 589 6104
Ofis      : 159
e-posta: hyavuz@thk.edu.tr

PROF. DR. CİHAN KARATAŞ – BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ

Ankara/Ayaş doğumludur. Ankara Atatürk Lisesi mezunudur. M.Sc. ve B.Sc. derecelerini ODTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden almıştır. Ph.D.:  State University of New York at Buffalo, SUNY, Makine Mühendisliği, Center for Materials Processing.Combustion Engineering, Windsor, Connecticutt ve Lawrence Berkeley Laboratories, Berkeley,California’da araştırma/geliştirmemühendisi olarak çalışmıştır.

ODTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kastamonu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği’nde  öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi, OSB-1 Sincan Meslek Yüksekokulu müdürlüğü yapmıştır.

Dr. Karataş, 1-Mayıs-2018 tarihi itibari ile yurt-dışı  Science Citation Index (SCI) dergilerde toplam 72 dış-yayın ve toplam 650 yurt-dışı atıf a sahiptir. Bilimsel çalışmalarının “h-index i  14”  dür. Yani yayınlarından 14 tanesinde en az 14 yurt-dışı atıf almıştır. “Laser Surface Engineering Processes and Applications”, Woodhead Publishing-2016, Editor: Jonathan Lawrence, isimli kitapta bir bölümün yazarıdırKPDS İngilizce puanı= 94/100“United States Patent and Trademark Office” tarafından tescil edilmiş 13 adet patente sahiptir.

İlgi Alanları :  Transport Phenomena, Lazer Destekli Malzeme İşlenmesi (Lazer Kesim, Lazer Kaynak, Lazer Kaplama, Lazer Isıl İşlem…), Selective Laser Sintering, Hızlı Prototipleme, Katı-Gaz Reaksiyon Kinetiği,  Kompozitler, Nükleer Yakıt ve Malzemeler…

Telefon: 0312 589 6129
Ofis      : F 168
e-posta: ckaratas@thk.edu.tr

Prof. Dr. S. Turgut TÜMER (Yarı Zamanlı)

Kısa Özgeçmiş:

Turgut Tümer, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1973 yılında mezun olup, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini University of Manchester Institute of Science and Technology (İngiltere)’den 1976 ve 1980’de almıştır. 1980 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak katılıp 1985 yılında Doçent ünvanını alana kadar orada çalıştıktan sonra aynı yıl içerisinde Riyad (Suudi Arabistan)’daki Kral Saud Üniversitesi’ne geçiş yapıp orada eğitim vermiştir. 1990 yılında ODTÜ’ye geri dönüp 1992’de Profesör olmuştur. Bölüm Başkan Yardımcısı (1992-1996) ve Bölüm Başkan Danışmanı (1996-2001) olarak görev yapan Dr. Turgut Tümer, aynı süre içerisinde YÖK danışmanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevleri de üstlenmiştir. 2000 yılında ODTÜ’den yarı zamanlı izin alarak TÜBİTAK’a katılan Prof. Dr. Turgut Tümer, orada ilgili alanlarda araştırma projelerini finanse eden ve izleyen Mekanik ve Kimyasal Teknolojiler, Malzeme ve Üretim Sistemleri Hibe Komitesi (MISAG) Genel Sekreterliğini üstlendi. Bir yıl sonra TÜBİTAK Başkan Yardımcısı oldu ve Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2004 yılının başında TÜBİTAK’taki görevinden istifa ederek ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’ne fakülte üyesi olarak katıldı.

Başlıca çalışma alanları Biyomekanik, Makine Dinamiği ve Dokuma Makineleri olan Prof. Dr. Turgut Tümer’in bu konular üzerinde 60’tan fazla ulusal ve uluslararası teknik makale, rapor ve bir kitapta Türkçe olarak yazdığı bir bölüm bulunmaktadır. Temmuz 2006-Ağustos 2016 arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Tümer, an itibariyle ODTÜ’de makinelerin mekaniği üzerine ders vermekte olup, 2018-2019 Güz Dönemi’nden bu yana THKÜ’de yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları:

Biyomekanik, Makine Dinamiği, Dokuma Makineleri

Özgeçmiş

Dr. İsmail Hakkı BİLGEN (Yarı Zamanlı)

Kısa Özgeçmiş:

İsmail Hakkı Bilgen (1968), ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında lisans ve 1994 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. 1990 ve 1991 yılları arasında Sulzer Escher Wyss İsviçre’de hidrolik türbin departmanında çalıştı. 1993 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde başladığı iş hayatını, 2004 ve 2013 yılları arasında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nde sürdürdü. 2013 yılında itibaren tekrar Türkiye İstatistik Kurumu’nda çalışmaktadır. 2013 yılında Milli Savunma Üniversitesi’nde teknoloji yönetimi alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır ve 2016 yılından itibaren Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

 

İlgi Alanları:

Akışkanlar Mekaniği, İleri Sınır Tabakaları, Yenilenebilir Enerji, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Proje Yönetimi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hamed TANABİ

Kısa Özgeçmiş:

Hamed Tanabi lisans derecesini 2001 yılında,yüksek lisans derecesini ise 2004 yılında Tebriz Üniversitesi Makine Mühendisliğinden almıştır. 2011 yılında İran Traktör Fabrikasında  altı yıl boyunca  başarıyla tamamladığı Araştırma ve Geliştirme projelerinden  dolayı İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından ödüllendirilmiştir. 2010-2011 yılları arasında Azad Üniversitesinde öğretim görevlisi  olarak görev almıştır. 2011 yılında  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde başladığı doktora çalışmalarına devam etmektedir. Mart 2014’ten beri Türk Hava Kurumu Üniversitesinde çalışmaktadır.

İlgi Alanları:
İleri Kompozit Malzemeleri, Kompozit Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri, Alışılmamış İmalat Usülleri, Konveksiyonel Makine Takımları, Metal İşleme Teorisi, Deney Tasarım Teknikleri

Özgeçmiş

Eposta : htanabi@thk.edu.tr
Tel       : 90 312 589 6110
Ofis     : 177

Doç.Dr. İlknur TUNÇ – İdari Görevleri: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ofisi Müdürü

Kısa Özgeçmiş:

Kimya Lisans derecesini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden birincilikle almıştır. Kimya Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise burslu olarak 2004 ve 2008 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. 2002-2008 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2008-2009 yıllarında ise TÜBİTAK bursu ile Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını yapmıştır. Dr. Tunç, Ekim 2011 tarihi itibariyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Yrd. Doç kadrosunda  çalışmıştır. Ağustos 2015 itibariyle Doçent kadrosuna atanmıştır.

İlgi Alanları:

Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Biyosensörler, Fotokatalizörler, Spektroskopi

Özgeçmiş

Eposta :itunc@thk.edu.tr
Tel       : 90 312 589 6105
Ofis     : 174

Dr. Öğr. Üyesi Suat DENGİZ

Kısa Özgeçmiş:

1985 yılı doğumlu olan Dr. Dengiz, lisans derecesini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden derece öğrencisi olarak almıştır.  ODTÜ Fizik bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalından 2011 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora derecelerini almıştır. ODTÜ Fizik bölümünde TÜBİTAK tarafından desteklenen Karadelik ve Kozmoloji konulu projelerde görev almıştır. Dr. Dengiz, ODTÜ Fizik bölümünde 2014-2015 yıllarında ilk doktora sonrası araştırmalarını yapmıştır. 2015-2016 yıllarında ABD’nin Massachusetts Institute of Technology, Nükleer Araştırmalar Laboratuvarı, Teorik Fizik Merkezinde (MIT/CTP), bilim otoritereleri tarafından Temel Parçacık Fiziği ve (Kuantum) Kütleçekim konularında yaşayan en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen, Dirac Madalyası ve Heineman ödülü sahibi, Prof. Roman Jackiw’in danışmanlığında, ikinci  Doktora Sonrası araştırmasını yapmıştır. 2017 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik bölümünde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Burada temel fizik derslerine ek olarak büyük patlama, karadelik ve kozmoloji gibi konuları içeren ileri seviyede genel görelilik dersi de vermiştir. Dr. Dengiz, Ocak 2018 tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde Yrd. Doç. olarak göreve başlamıştır. Önde gelen birçok uluslararası bilim dergisinde hakemlik görevi yapan Dr. Dengiz, klasik ve kuantum kütleçekim, kuantum alan teorileri, kozmoloji ve karadelikler ve  Hawking-Strominger-Perry holografik kuantumsal bilgi depolama konuları üzerine araştırmalar yapmaktadır.

İlgi Alanları:

Klasik ve Kuantum Kütleçekim, Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji ve Karadelikler, Hawking-Strominger-Perry holografik kuantumsal bilgi depolama

Eposta: sdengiz@thk.edu.tr
Tel : 90 312 589 6114
Ofis : 168

Dr. Öğr. Üyesi Emine Deniz TEKİN

Kısa Özgeçmiş:

Dr. Tekin lisans derecesini KSÜ Fizik Bölümünde, doktora derecesini ODTÜ Fizik Bölümünde sırasıyla 2002 ve 2010 yıllarında tamamlamıştır. Doktorası sırasında, Kalifornia Üniversitesi Davis Kampüsü Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümünde, bir sene, tez çalışmalarının bir kısmını yürütmek üzere bulunmuştur. 2002-2010 yılları arasında ODTÜ Fizik Bölümünde araştırma görevlisi, 2011-2016 yılları arasında THKÜ Pilotaj Bölümünde yardımcı doçent, 2016-2017 yılları arasında Bilkent Üniversitesi UNAM’da doktora sonrası araştırmacı ve misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017’de YÖK’ten doçentlik ünvanını almıştır. Ocak 2018’den beri THKÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları:

Soft Malzemelerin Modellenmesi, Nanomalzemeler, Nanobiyoteknoloji, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri

Özgeçmiş

Eposta: edtekin@thk.edu.tr
Tel : 90 312 589 6103
Ofis : 169

Dr. Öğr. Üyesi. Mohammad Rafighi

Dr. Mohammad Rafighi 29 Ekim 1988’de İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. Lisans derecesini Tebriz Azad Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2010 yılında aldı. Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi İmalat Mühendisliği bölümünden sırasıyla 2013 ve 2018 yıllarında aldı. Ayrıca, Dr. Rafighi doktora derecesini not ortalama (4.00) açısından yüksek onur derecesi ile almıştır. Lisansüstü tez çalışmalarının ikisi de Gazi Üniversitesinin Bilimsel Araştırmalar Projesi tarafından desteklenmiştir. Doktora çalışma konusu olarak çene cerrahisinde kullanılacak bir otomatik artikülatör geliştirmiş ve bu cihazın patentini almak için başvuruda bulunmuştur. Bu konu Gazi Üniversitesinin III iş fikri yarışmasına 150’den fazla proje başvurusunda beşinci sırada yer alarak teşvik ödülü almıştır. Dr. Rafighi 2014 yılında doktora çalışmalarının bir kısmını İtalya’da bulunan Perugia University’sinin Makine Mühendisliği Bölümünde sürdürmüştür. 2017 yılında ise Almanya’da bulunan Brandenburg University of Technology ile Rolls-Royce firmasının ortak yürüttüğü Jet Motorları Tasarımı projesine katılmış, çok başarılı bir performans ortaya koyarak iş teklifi almış, ancak, doktorasını bitirmek üzere Türkiye’ye dönmüştür. İyi derecede İngilizce, Türkçe, Azerice ve Farsça bilmektedir. Dr. Rafighi Eylül 2018’den itibaren THK Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), Biyomedikal Cihazlar, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA).

Özgeçmiş

Email: mrafighi@thk.edu.tr
Phone: +90 312 589 6107
Office: 173

Öğr. Gör. Erol GÜLTEKİN

İdari Görevleri: Bilimsel Araştırmalar Ofisi Yardımcı Personeli – Çift Anadal&Yan Dal Bölüm Koordinatörü – Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyesi – Engelsiz Üniversite Komisyonu Üyesi – Bologna Süreci Bölüm Sorumlusu – Bölüm Staj Koordinatörü – Fakülte MÜDEK-ABET Koordinatörü

Kısa Özgeçmiş:

Erol Gültekin Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Öğretim Görevlisi(2012- ) olarak çalışmaktadır. Öncesinde 2011-2012 yıllarında Bursa’da Rollmech Automotive A.Ş. Ar-Ge Bölümünde çalışmıştır. 2010-2011 yıllarında TSK ’da askerlik hizmeti için Otomotiv programında Öğretim Görevlisi olarak Benzinli Motorlar Teknolojisi, Otomotiv Elektrik ve Elektroniği, Dizel Motorları Teknolojisi, Taşıt Mekaniği ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri derslerini vermiştir. 2008-2010 yıllarında Bursa’da Bosch Rexroth A.Ş. ‘de Yalın Üretim Sistemlerini uygulayan biriminde çalışmıştır. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi-Torino Politeknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden yüksek lisans derecesini, 2008 yılında Gazi Üniversitesinde Otomotiv Eğitiminden lisans derecesini almıştır. Lise eğitimini Anadolu Teknik Lisesi  Uçak Gövde Motor bölümünde tamamlamıştır. THK Üniversitesi Makine Uçak Mühendisliğinde doktora eğitimi devam etmektedir.

İlgi Alanları:
Yakıt Pilleri, Hibrit Araçlar, İçten Yanmalı Motorlar, Rotor Palleri NVH, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yalın Üretim Sistemleri, Değer Analizi

Özgeçmiş

Eposta : egultekin@thk.edu.tr
Tel       : 90 312 589 6108
Ofis     : 176

Uzm. Mehmet Saygıoğlu (Yarı Zamanlı)

Uzm. Mehmet Saygıoğlu, 1964’te Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Havacılık Sınıf Okulu & Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Uzm. Saygıoğlu, Hava Kuvvetleri bünyesinde 23 yıl (1981-2005), THK Teknik bünyesinde de 18 yıl (2005- ) Seviye II Tahribatsız Muayene Uzmanı olarak çalışmıştır. Tahribatsız Muayene ve Korozyon Kontrolü konularında çok sayıda uluslararası ve yurtiçi eğitimine katılmış olan Uzm. Saygıoğlu’nun aynı zamanda bu konularda yayınları da bulunmaktadır. Uzm. Saygıoğlu THKÜ’de 2018-2019 Güz Dönemi’nden bu yana Tahribatsız Muayene üzerine ders vermektedir.

İlgi Alanları: Tahribatsız Muayene, Korozyon Kontrol

Özgeçmiş

Arş. Gör. Mehmet Ali OLPAK

Kısa Özgeçmiş:

Dr. Olpak, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2008 yılında almıştır. Yüksek lisans derecesini ODTÜ Fizik Bölümü’nden, Prof. Dr. Bayram Tekin’in danışmanlığında “Quantum Mechanics on Curved Hypersurfaces” başlıklı tez çalışmasıyla 2010 yılında almıştır. Doktora derecesini, ODTÜ Fizik Bölümü’nden, Prof. Dr. Altuğ Özpineci’nin danışmanlığında “Leading Twist Light Cone Distribution Amplitudes and Decay Constants of P-Wave Heavy Quarkonia and Their Couplings to Pseudoscalar and Vector Mesons” başlıklı tez çalışmasıyla 2016 yılında almıştır. 12/2008 – 09/2016 arasında ODTÜ Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, ve Genel Fizik, Fizikte Matematiksel Yöntemler ve Elektromanyetik Teori derslerinde görev almıştır. 10/2016 – 12/2017 arasında TED Üniversitesi’nde saat ücretli öğretim görevlisi olarak çalışmış, ve Genel Matematik ve Genel Fizik derslerinde görev almıştır. 01/2018 tarihinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Akademik ilgi alanları hadron fiziği, kuantum renk dinamiği, kuantum alan kuramı, kuantizasyon, kuantum enformasyon kuramı, ve bilim tarihi ve felsefesidir.

İlgi Alanları:
Hadron Fiziği, Kuantum Renk Dinamiği, Kuantum Alan Kuramı, Kuantizasyon, Kuantum Enformasyon Kuramı, Bilim Tarihi ve Felsefesi

Gravity Research Group

Özgeçmiş

Eposta : maolpak@thk.edu.tr
Tel       :
Ofis     : 178

Arş. Gör. Kaan KOÇÇAZ

Kısa Özgeçmiş:

Kaan Koççaz, lisans eğitimini 2017 yılının Haziran ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Makina Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Şubat 2018’de Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde yüksek lisans eğitimine başlamış olup,  Aralık 2017’den bu yana THK Üniversitesi’nin Makina Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları:

Enerji (Güneş Enerjisi, Yenilenebilir Enerji)

Özgeçmiş

Eposta : kkoccaz@thk.edu.tr
Tel       : 90 312 589 6113
Ofis     : 178

Arş. Gör. İpek Aytaç

Kısa Özgeçmiş:

İpek AYTAÇ lisans derecesini Başkent Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden almıştır. Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış olup, çeşitli akademik projelerde görev almıştır. Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 

İlgi Alanları:

Isı geri kazanım sistemleri, Nano akışkanlar, Isı transferi, Isı borusu, Enerji verimliliği

Özgeçmiş

Eposta: iaytac@thk.edu.tr

Tel:

Ofis: 178

DİĞER BÖLÜMLERDEN LİSANS PROGRAMINA DESTEK VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Abdellatif BABA(Mekatronik Mühendisliği)
Yrd. Doç. Dr. Habib GHANBARPOURASL(Mekatronik Mühendisliği)
Yrd. Doç. Dr. Reza AGHAZADEH(Mekatronik Mühendisliği)
Öğretim Görevlisi Matin GHAZIANI(Mekatronik Mühendisliği)
Öğretim Görevlisi Dr. Masoud LATIFI-NAVID(Mekatronik Mühendisliği

Duyurular

Staj Bilgilendirme Toplantısı

21 Mart Perşembe günü saat 12.50’de Z-70 Amfi-2’de staj...

İEİS “Endüstriyi Keşfet” Staj Programı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası tarafından düzenlenen staj programı ile...

2019 Yaz Stajı İşlemleri

2019 Yaz Döneminde staj yapacak öğrencilerin staj öncesi işlemlerini...

Disiplinlerarası Tasarım Kampı/Yarışma Duyurusu

“Tıp için Tasarla 2” Disiplinlerarası 3D Tasarım Kampı

Açılacak Dersler ve Ders Programı (2018-19 Güz Dönemi)

Açılacak dersler için tıklayınız. (Teknik seçmeliler bu listede yer...

Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

2017-2018 Yaz Dönemi’nde MEC 298 ve MEC 300 staj...

Staj Süresinde ve Sonrasında Yapılacaklar

2018 Yaz Dönemi’nde Staj Yapacakların Dikkatine, ‘Staj Başlangıç ve...

Stajyer Öğrenci İşsizlik Katkısı Bilgi Formu

Stajlarını ücretli yapacak öğrencilerin STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI...